Spikerka Jarka z Warszawy na grupie Wizja dla Ciebie w Narewce 15.08.19