Basia z Irlandii – 3 Zlot Radości w Bartestree – Maj 2016